Ramowy Program UKS "Trójka" :

 

         Nasz Program szkolenia opiera się na treningu zintegrowanym (wytyczne ITF Europe, oraz PZT Polska). Program jest dostosowany i zmodyfikowany na potrzeby i możliwości naszego Klubu.                           

Prowadzimy zajęcia w grupach: 1-2/ 4-6 / 6-8 osobowych.Dzieci podzielone są wg. kategorii wiekowej, spr. motorycznej lub posiadanych umiejętności gry w tenisa.                                   

 

NABÓR Wiosna 2018     -  Podstawowe informacje na początek
 
Oferta UKS „TRÓJKA”
 
Skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6-10, 11- 14, 15-18 lat.  Będziemy realizować  program w na naszych kortach ( link www.uks3zabrze.pl)                                                                  .
Podstawowe zajęcia odbywać się będą przez cały tydzień oraz w formie weekendowych zgrupowań.                                                                            
Na program weekendowego zgrupowania składać się będą następujące elementy szkolenia sportowego i mentalnego:                                               
• zajęcia praktyczne na korcie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę     
  trenersko- instruktorską                                                                                 
• Zajęcia w ramach programu Tenis 10                                                           
• Zajęcia ogólnorozwojowe                                                                              
• Wykłady z psychologii sportu dla dzieci, rodziców ; ( zajęcia opcjonalne)    
• Wykłady z dietetyki sportowej dla dzieci, rodziców ; (zajęcia opcjonalne)    
• Wspólne posiłki (obiady, napoje, owoce, )                                                    

 

  Grupy Treningowe                       :

 

  >  Tenis 10 - dzieci w wieku : 3-5 / 6-8-10 lat  ( [preferowany] trening grupowy 1-2 x / tydz. podział na kat: Niebieska/ Czerwona/ Orange/ Zielona/ Midi-tenis )                            >  Gr. Rekreacyjna - dzieci, młodzież: Gim. i LO         ( grupy: 2-4-6 osobowe )                             >  Gr. Zawodnicze  - dzieci, młodzież: Sp, Gim., LO  ( grupa 1-4 / trening indywidualny )              >  Prowadzimy       - Tr. ogólnorozwojowy, koordynacji ruchowej, rytmizacji ruchów, ćw. CORE   

 

                         Deklaracja Restracyjna

Imię (imiona) dziecka:
Nazwisko dziecka:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania dziecka:
Imię i nazwisko rodzica:
Telefony kontaktowe:
Adres e-mail:
Nazwa szkoły dziecka:

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych i zgłaszających następuje zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja BIT MASTERS z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1.


Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów organizacyjnych marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w programie Akademii. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych danych i prawo ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dodatkowa
Czy dziecko uczestniczyło już w zajęciach szkoły tenisowej lub pobierało lekcje gry w tenisa?
tak nie

Przez jaki okres i z jaką intensywnością?

Czy dziecko uprawia lub uprawiało inne dyscypliny sportu? tak nie

Jak długo?

Proszę wymienić osiągnięcia sportowe dziecka:

Czy dziecko ma problemy zdrowotne, o których powinien być poinformowany trener/organizator? tak nie

Jakie?

Od kiedy grasz w tenisa?

Jaka jest Twoja przynależność klubowa?

Imię i nazwisko trenera/instruktora:

Czy posiadasz licencję PZT? tak nie

Czy jesteś sklasyfikowana/y na listach PZT? tak nie
Przesłanie niniejszego formularza nie rodzi żadnych zobowiązań. Kadra AKW skontaktuje się z Państwem w sprawie spotkania wstępnego, programu i oferty dla Państwa dziecka.

Wyślij formularz