Korty tenisowe  powstały  w 2005.

Była to wspólna praca 2 zaangażowanych nauczycieli  WF pracujących w 3 LO w Zabrzu ( Mariusz Łochunko, Tomasz Marczak).

W tym samym roku powstał :   Uczniowski Klub Sportowy UKS 'Trójka” Zabrze. 

Zaczynaliśmy dosłownie od zera. Niezłomność i konsekwencja działań, zaowocowała tym, że" na dziś": Klub-wyposażony jest :

- w niezbędny sprzęt do przygotowania nawierzchni kortów tenisowych

- w odpowiedni sprzęt sportowy - do prowadzenia zajęć z tenisa na każdym poziomie treningowym,  szkolenia  zawodniczego

- z własnych wypracowanych środków co roku zakupuje mączkę ceglaną 

- nakładem własnym- corocznie profesjonalnie przygotowuje nawierzchnię kortów tenisowych

- od 18 lat regularne prowadzi zajęcia z dziećmi ( Program Tenis10),   młodzieżą Z podstawówki jak i szkoły średniej

- w latach 2007-2010 : przy współpracy  ( wówczas) z Gim Nr 3 , wdrożył i zrealizował : 3-letni ( autorski)  program klasy sportowej

  (z końcowym wynikiem-   wprowadzenie  3   zawodniczek do sportu kwalifikowanego)

- jako kontynuacja tych działań w ściślej współpracy z dyrekcją ZSO Nr.11( obecnie 3 LO)-   realizujemy od 10 lat program grupy
  tenisowej:  w ramach lekcji WF

-  prowadzi regularne zajęcia pozalekcyjne z własnymi grupami tenisowymi, zarówno na poziomie rekreacji jak i szkolenia
   zawodniczego

- stale poprawia i dba o wizerunek zewnętrzny obiektu, który stał się widoczną wizytówką szkoły 

- dzięki temu obiektowi, szkoła uatrakcyjnia ofertę programową w z WF w szkole

- mamy plan i  wizję rozwoju Klubu oraz Kortów na dalsze lata działalności a  przede wszystkim:

 * plany oświetlenia kortów, rozbudowa infrastruktury sanitarnej oraz    zadaszenie 1 kortu

 * zachęcić dzieci i młodzieży szkolnej do aktywnego trybu spędzania wolnego czasu ( na korcie z rakietą tenisową)

 * dalej popularyzować tą piękną i bezpieczną dyscyplinę sportu jaką jest: tenis

 * a co najważniejsze: umożliwić grę w tenisa każdemu dziecku, młodzieży  szkolnej,  bo: nie każdego rodzica stać na tego typu

   zajęcia prowadzone przez  trenera, czy instruktora tenisa w komercyjnym klubie tenisowym. 

                           

> OTRZYMUJEMY DOTACJE Z UM ZABRZE <